EMBROS newspaper, Greece. 17 April 1921.

THE BLACK BOOK OF NICAEA
UNENDING CATALOGUE OF MOURNING - BLOOD CALLS FOR REVENGE
FROM EMBROS'S POSTED CORRESPONDENT

KIOS [GEMLIK], April. I managed to compile, from the only living survivor of the Greek town of Nicaea [İznik], a list of Greeks who were massacred by the Turks last August. Since neither the Metropolis of Nicaea, nor any other official body bothered to compile the names of the victims of such a shocking crime, I think it's relevant even today, some months later, to publish the names of these martyred victims.  The facts of the massacre which occurred within a few hours, without exception of any citizens of the town, is the only thing that can be presented in the chronicle of such an atrocity.

Here are the names by family:

Family Nikolaos Anastasiadis; 7 people
Savvas Anastasiadis; 2
Savvas Psomas; 6
Efthimios Psomas; 6
Pavlos Raptis; 13
Phillip Raptis 6
Efstathios Simeonidis; 6
Evsimani Simeonidis; 3
Gregory Vasiliou; 8
Sultana Vasiliou; 5
George Simeonidis; 3
Jordan Simeonidis; 4
Stylianos Hatzivasilliou; 5
Kyriakos Theodorakis; 7
Elenko Keyvelis; 2
Savvas Keyvelis; 5
Michail Papageorgiou; 6
Panagis Papageorgiou; 7
Jordan Papajordan; 8
Demetrios Papageorgiou; 10
Iovakos Favianou; 14
Lazaros Ladas; 5
Ioannis Ambatzis; 6
Emilios Kesisoglou; 4
Sofronios Hatzistavridis; 7
Theofanis Anagnostidis; 3
Demitrios Seferidis; 3
Anastasia Tsakiriadis; 2
Ioannis Tarafopoulos; 4
Konstantinos Kakoulopoulos; 2
Michail Talamopoulos; 9
Matthew Tournazidis; 4
Michail Papazoglou; 4
George Algianos; 5
Konstantinos Papoutzou; 3
Sultana Gaggime; 3
Vasiliki Kontoglou; 2
Angelos Hasapidis; 2
Efthimios Hatzipavlidis; 6
Maria Karayaka; 4
Vasilios Kavoukidis; 4
Christos Sivrisoglou; 5
Hariklia Kalaintzis; 3
Kyriakos Vola; 6
Michail Samaras; 6
Dimitrios Karaoglou; 3
Elizabeth Vasiliou; 5
Stylianos Koutsopoulos; 4
Dimitrios Sideras; 5
George Naftis; 4
Anthi Hatzis; 4
Ioannis Katemlis; 5
George Katmli; 7
Michail Papazoglou; 4
Panagiotis Mavridis; 6
Nikolaos Koulouras; 5
Achilleas Tzamtzis; 6
Jordan Paschalidis; 4
Chrysafos Potopoulou; 4
George Stavridis; 6
Evdoxia Devrisidou; 5
Stylianos Litourgou; 6
Konstantinos Armoutzis; 3
Panagis Hatzopoulou; 5
Stylianos Hatzopoulos; 6
Apostolos Tapia; 3
Eleni Rokka; 3
Haralambos Yannakou; 10
Aristidis Vafiadis; 5
Jordan Yannakou; 5
Ioannis Karaka; 5
George Sarris; 6
Vasiliki Dimitriadis; 5
Angeliki Saratzikli; 7
Simeon Nikolaidis; 6
Maria Psoma; 3
Sevastos Evstathiadis; 5
Panayiotis Gianopoulos; 6
Theofanis Paritsis; 3
Alexandros Koukoulas; 2
Alexios Papadopoulos; 5
Harilaos Prodromitis; 3
Ekaterina Pasia; 3
Vasilios Hasapidis; 6
Petros Kyriakou; 3
Hariton Alexandrou; 6

There were more names of slaughtered Greeks which we have not included in this list.

K. FALTAITS.  


Further reading:
The İznik (Nicaea) Massacre, August 1920
These are the Turks

Ortakoy, Bithynia: The Massacres and the Uprooting
The Massacre of Greeks at Konzes, Feb 1921.

 

Top